Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych

2020-06-09
Szanowni Państwo,   Pniżej umieszczony jest link do zaktualizowanych dokumentów dotyczących procedur wewnętrznych bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.   Procedury

Zapisy na obiady

2020-05-27
ZAPISY NA OBIADY na rok szkolny 2020/2021     Szanowni Rodzice   W związku z zawieszeniem nauczania stacjonarnego i utrudnionego kontaktu z Państwem w sprawie zapisów dzieci na obiady na nowy rok szkolny, poniżej została udostępniona umowa za żywienie na nowy rok szkolny 2020/2021.   Umowa   Bardzo proszę o wydrukowanie, wypełnienie treści i dostarczenie do szkoły do dnia 20.06.2020 roku.   Umowę w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie proszę…

Oświadczenie i wytyczne

2020-05-22
Sznowni Rodzice!   Informujemy, że w związku z planowanymi konsultacjami, wszyscy uczniowie, którzy zadeklarowali chęć uczstnictwa w tych zajęciach, mają obowiązek dostarczenia od Państwa poniższego oświadczenia w pierwszym dniu zajęć. Prosimy również o zapoznanie się z wytycznymi GIS, MZ i MEN.   Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w związku z uczęszczaniem dziecka do szkoły w czasie epidemi COVID - 19   Wytyczne    

Nabór do szkół średnich 2020

2020-05-20
Drodzy Rodzice oraz Ósmoklasiści     Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.   Harmonogram ten został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczeni…

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DLA KLAS I-III OD 25 MAJA

2020-05-19
Szanowni rodzice, od 25 maja wznawiamy funkcjonowanie szkoły w zakresie zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla klas I-III. Szkoła jest przygotowana na sprawowanie opieki w normalnych godzinach czasu pracy świetlicy– tak, aby umożliwić Wam powrót do pracy. To, że nie są realizowane typowe lekcje szkolne wynika z rozporządzenia, jednak deklarujemy pomoc nauczycieli sprawujących opiekę w realizacji zadań zlecanych uczniom do pracy zdalnej. Stołówka będzie funkcjonowała i obiady b…