NAUCZYCIELE UCZĄCY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

mgr Kowalska Iwona
mgr Motyka Beata

 

JĘZYK POLSKI

 

dr Bardadyn Ksenia
mgr Gwizdoń Liliana

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

mgr Kocman Monika
mgr Krząszcz Magdalena

 

JĘZYK NIEMIECKI

 

mgr Krząszcz Magdalena
 

HISTORIA

 

mgr Frycz Mirosław
mgr Gwizdoń Liliana
 

WOS

 

mgr Frycz Mirosław
 

PLASTYKA

 

mgr Szczypka Renata
 

MUZYKA

 

mgr Zmełty Janusz
 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

 

mgr Szczypka Renata
mgr Zmełty Janusz

 

PRZYRODA

 

mgr Kominek Wioletta
 

BIOLOGIA

 

mgr Kominek Wioletta
 

GEOGRAFIA

 

mgr Kominek Wioletta
 

MATEMATYKA

 

mgr Kusy Joanna
Rosińska Natalia

 

FIZYKA

 

mgr Baszczyńska Małgorzata
 

CHEMIA

 

mgr Baszczyńska Małgorzata
 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 

Rosińska Natalia
mgr Topol Grzegorz

 

TECHNIKA

 

mgr Kowalska Iwona
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

mgr Dybczyńska Jadwiga
mgr Frycz Mirosław

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

mgr Frycz Mirosław
mgr Kołodziejczyk Zdzisław

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

mgr Michalik Marcin
 

RELIGIA KATOLICKA

 

mgr Michniok Barbara
ks. Szafrański Damian

 

RELIGIA EWANGELICKA

 

mgr Szczypka Renata
 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 

mgr Szczypka Renata
 

PEDAGOG SZKOLNY

 

mgr Jarmolińska - Oleksy Mirosława
 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

mgr Krząszcz Magdalena
 

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

 

mgr Grelowska Edyta
mgr Krupińska Magdalena