NAUCZYCIELE UCZĄCY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Magdalena Krupińska

mgr Kowalska Iwona

mgr Kusy Joanna

JĘZYK POLSKI

mgr Gwizdoń Liliana

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Płomieńska-Krzak Natalia

mgr Wisełka Dorota

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Greń Krystyna

HISTORIA

mgr Frycz Mirosław

WOS

 

mgr Frycz Mirosław
 

PLASTYKA

mgr Szczypka Renata

MUZYKA

mgr Polczyk Nina

PRZYRODA

mgr Kominek Wioletta
GEOGRAFIA

mgr Kominek Wioletta

BIOLOGIA

 

mgr Kominek Wioletta
 

MATEMATYKA

mgr Kusy Joanna
 

mgr Padło Alina

CHEMIA

mgr Baszczyńska Małgorzata

FIZYKA

mgr Baszczyńska Małgorzata

TECHNIKA

mgr Kowalska Iwona

INFORMATYKA

mgr Gawlas Michał

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Dybczyńska Jadwiga
mgr Frycz Mirosław

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

mgr Frycz Mirosław

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Strach Łukasz

RELIGIA KATOLICKA

mgr Michniok Barbara

mgr Jarząbek Wioletta

RELIGIA EWANGELICKA

mgr Wild Oskar

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Szczypka Renata

PEDAGOG SZKOLNY

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Grelowska Edyta

mgr Zagórska Marta

LOGOPEDA

mgr Grelowska Edyta

BIBLIOTEKA SZKOLNA

mgr Cieślar Henryka

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

mgr Jasińska Agnieszka

DORADZTWO ZAWODOWE

mgr Grelowska Edyta