NAUCZYCIELE UCZĄCY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

mgr Borowicz Katarzyna
mgr Kowalska Iwona
mgr Krupińska Magdalena
mgr Kusy Joanna
mgr Motyka Beata

 

JĘZYK POLSKI

 

mgr Gwizdoń Liliana
mgr Szklorz Dominika

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

mgr Kocman Monika
mgr Moczała Magdalena

 

JĘZYK NIEMIECKI

 

mgr Moczała Magdalena
 

HISTORIA

 

mgr Frycz Mirosław
 

WOS

 

mgr Frycz Mirosław
 

PLASTYKA

 

mgr Szczypka Renata
 

MUZYKA

 

mgr Zmełty Janusz
 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

 

mgr Szczypka Renata
mgr Zmełty Janusz

 

PRZYRODA

 

mgr Kominek Wioletta
 

BIOLOGIA

 

mgr Kominek Wioletta
 

GEOGRAFIA

 

mgr Kominek Wioletta
 

MATEMATYKA

 

mgr Kulawska Anna
Rudnicka Natalia

 

FIZYKA

 

mgr Baszczyńska Małgorzata
 

CHEMIA

 

mgr Holewik Aleksandra
 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 

Rudnicka Natalia
mgr Topol Grzegorz

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE

 

mgr Koniewski Mirosław
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

mgr Dybczyńska Jadwiga
mgr Frycz Mirosław

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

mgr Frycz Mirosław
mgr Kołodziejczyk Zdzisław

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

mgr Pawiński Tomasz
 

RELIGIA KATOLICKA

 

ks. Budka Zenon
mgr Michniok Barbara

 

RELIGIA EWANGELICKA

 

mgr Szczypka Renata
 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 

mgr Szczypka Renata
 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

 

mgr Szklorz Dominika
 

PEDAGOG SZKOLNY

 

mgr Jarmolińska - Oleksy Mirosława
 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

Jędrusik Małgorzata
 

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

 

mgr Krupińska Magdalena