NAUCZYCIELE UCZĄCY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

mgr Kusy Joanna

mgr Kowalska Iwona

mgr Motyka Beata

 

JĘZYK POLSKI

 

mgr Gwizdoń Liliana

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

mgr Kocman Monika

 

JĘZYK NIEMIECKI

Zielonka Beata

HISTORIA

 

mgr Frycz Mirosław
mgr Gwizdoń Liliana
 

WOS

 

mgr Frycz Mirosław
 

PLASTYKA

 

mgr Szczypka Renata
 

MUZYKA

 

mgr Zmełty Janusz
 

 

PRZYRODA

 

mgr Kominek Wioletta
GEOGRAFIA

 

mgr Kominek Wioletta
 

BIOLOGIA

 

mgr Kominek Wioletta
 

MATEMATYKA

 

mgr Kusy Joanna
Pryga Wioletta

 

CHEMIA

 

mgr Baszczyńska Małgorzata
 

FIZYKA

 

mgr Baszczyńska Małgorzata
 

TECHNIKA

 

mgr Kowalska Iwona
 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 

mgr Topol Grzegorz

Pryga Wioletta
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Dybczyńska Jadwiga
mgr Frycz Mirosław

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

mgr Frycz Mirosław
mgr Kołodziejczyk Zdzisław

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

mgr Michalik Marcin
 

RELIGIA KATOLICKA

 

mgr Michniok Barbara

 

RELIGIA EWANGELICKA

 

mgr Szczypka Renata
 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 

mgr Szczypka Renata
 

PEDAGOG SZKOLNY

 

mgr Grelowska Edyta
 

LOGOPEDA

 

mgr Grelowska Edyta
 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

mgr Oczadły Danuta
 

 

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

 

mgr Krupińska Magdalena