Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno - wychowawczych

 

1 września 2016

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 - 31 grudnia 2016

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.)

Ferie zimowe

 

 

16 - 29 stycznia 2017

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt  z późn. zm.) 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. Nr 46, poz. 432,

Wiosenna przerwa świąteczna

 

13 - 18 kwietnia 2017

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki
w gimnazjum

 

19 - 21 kwietnia  2017

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

23 czerwca 2017

(podstawa prawna: § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

Ferie letnie

 

24 czerwca - 31 sierpnia 2017

(podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)