Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno - wychowawczych

 

4 września 2017

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 grudnia 2017 - 1 stycznia 2018

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.)

Ferie zimowe

 

 

29 stycznia - 11 lutego 2018

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt  z późn. zm.) 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. Nr 46, poz. 432,

Wiosenna przerwa świąteczna

 

29 marca - 3 kwietnia 2018

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki
w gimnazjum

 

18 - 20 kwietnia  2018

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

22 czerwca 2018

(podstawa prawna: § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

Ferie letnie

 

23 czerwca - 2 września 2018

(podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)