Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego:

 

mgr Grzegorz Topol

 

 

Wicedyrektor:

 

mgr Joanna Kusy