ŚWIADCZENIA 300+ W RAMACH PROGRAMU

2021-07-02
    Szanowni Państwo.     Od bieżącego roku realizacja zadania została powierzona Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092).     Wnioski o świadczenie można składać od 1 lipca br. wyłącznie elektronicznie.  

ZAPISY NA OBIADY

2021-06-30
        Ruszyły zapisy na obiady na nowy rok szkolny 2021/2022, poniżej została udostępniona umowa za żywienie.   Bardzo proszę o wydrukowanie umowy w dwóch egzemplarzach, wypełnienie treści i dostarczenie do szkoły do dnia 09.07.2021 roku. W przypadku braku drukarki, można odebrać formularze w sekretariacie szkoły.   Umowę w dwóch egzemplarzach, w zaklejonej kopercie proszę dostarczyć do szkoły (nie opisujemy koperty). Przed sekretariatem sz…

BEZPIECZNE WAKACJE

2021-06-17
      Szanowni Państwo, w związku z rozpoczynającym się okresem letnim zachęcamy do włączenia się w akcję "Bezpieczne wakacje 2021" i zapoznania się z materiałami umieszczonymi w załącznikach.   Celem akcji jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynkuletniego m.in. w zakresie zarażeń wirusem SARS-CoV-2, narażenie na szkodliwy wpływ promieniowania UV, szkodliwości palenia tytoniu i używania substancji o działaniu psychoaktywnym, potoc…

UZDOLNIENI PLASTYCZNIE

2021-06-15
    Jak co roku nasi uczniowie przygotowywali prace na Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach”. W tym roku szkolnym była to już XXVIII edycja.     Celem konkursu jest rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań plastycznych ze szczególnym ukierunkowaniem na piękno krajobrazu beskidzkiego, poznania folkloru i sztuki ludowej.   Organizatorem Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach” jest Gminny Ośrodek…