INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI
 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021


 

 

 

DRODZY RODZICE !

 

 

Zespół Szkolno- Przedszkolny ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Marka w Pogórzu na rok szkolny 2020/2021.

Karty zgłoszeniowe można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły  www.zs5pogorze.ox.plw zakładce REKRUTACJA.

 

Uzupełnione karty zapisu przyjmowane są w sekretariacie szkoły

od 3 lutego do 13 marca 2020r. w godzinach 7:00 – 15:00.