INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI
 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018


 

 

 

DRODZY RODZICE !

 

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Marka w Pogórzu na rok szkolny 2017/2018.
 

Karty zgłoszeniowe można pobrać w załączniku lub sekretariacie szkoły.


 

Uzupełnione karty zapisu przyjmowane są w sekretariacie szkoły w godzinach 7:00 – 15:00 od 28 marca do 21 kwietnia 2017r.