INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI
 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020


 

 

 

DRODZY RODZICE !

 

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Marka w Pogórzu na rok szkolny 2019/2020.
 

Karty zgłoszeniowe można pobrać w załączniku lub sekretariacie szkoły.


 

Uzupełnione karty zapisu przyjmowane są w sekretariacie szkoły w godzinach 7:00 – 15:00 od 4 lutego do 15 marca 2019r.