BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W INTERNECIE

2017-04-05
  Szanowni Rodzice!   Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. szkoły zapewniające uczniom dostęp do internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju i zapewnić upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikac…

MAMY LAUREATA!

2017-04-04
  Uczeń naszej szkoły - Adrian Duchniak (kl. II gimazjum) pod opieką p. Magdaleny Moczały został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego. Adrian uzyskał jeden z najlepszych wyników.   Konkurs ten składał się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. Warto zaznaczyć, że laureatami zostają uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 90% możliwych punktów do zdobycia. Wiedza, którą na…

TAK, POMAGAM!

2017-04-04
  Po raz drugi wolontariusze z pogórskiego Szkolnego Koła Caritas wzięli udział w akcji "TAK, POMAGAM!" organizowanej przez Caritas Diecezji Bielsko - Żywieckiej. 24 i 25 marca młodzież naszego gimnazjum zbierała żywność w jednym ze skoczowskich sklepów. Łącznie udało się zebrać ponad 190 kg artykułów spożywczych.   Paczki świąteczne, które zostaną przygotowane z ofiarowanych artykułów jak zwykle trafią&n…

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI KARMY

2017-03-28
  Samorząd Uczniowski podsumował zbiórkę karmy, która została przeprowadzona w naszej szkole. Protokół zbiórki znajduje się w załączniku. Udało się zebrać ponad 80 kg karmy!   W imieniu Fundacji, wszystkich milusińskich i całego Samorządu dziękujemy za pomoc! Kolejny raz nie zawiedliście!   W przyszłym roku szkolnym postawiliśmy sobie nowy cel – zebrać tyle kilogramów karmy, ilu uczniów uczęszcza do naszej szkoły =) Możemy…

PRZYJAŹŃ NIEJEDNO MA IMIĘ

2017-03-21
  Przyjaźń niejedno ma imię – III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski   „Przyjaźń jest jak dające cień drzewo, pod którym szukam wytchnienia” – takie motto towarzyszyło w tym roku uczestnikom Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się już po raz trzeci, tym razem pod hasłem przewodnim „Przyjaźń niejedno ma imię”, którego inicjatorkami są panie Dominika Szklorz i Liliana Gwizdoń. Tegoroczni recytatorzy, podobnie j…