PRZEWODNICZĄCY:

 

 

 

ZASTĘPCA:

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY POSZCZEGÓLNYCH SESJI:

 

wolontariat -

sekcja kulturalno - oświatowa -

sekcja dekoracyjna -

sekcja dziennikarska -