PRZEWODNICZĄCA:

 

Julia Chruścicka

 

 

ZASTĘPCA:

 

Patrycja Pagieła

 

 

SEKRETARZ:

 

Łukasz Kupka

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły (klasy IV-VII SP oraz II i III G) na ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ, która odbędzie się dnia 28 listopada 2017 (wtorek) w godzinach od 16:00 do 19:00. W trakcie zabawy przewidziane są wróżby andrzejkowe oraz konkursy.

 

Prosimy o przyniesienie świeczki oraz zgody rodziców na udział w zabawie (do pobrania TUTAJ).

 

Życzymy udanej zabawy!

Samorząd Uczniowski

 


 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Ulubiony pluszak”

 

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III SP.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy w formie płaskiej, dowolną techniką, w formacie A4 lub A3, przedstawiającej postać ulubionego pluszaka.

4.Termin składania prac: do 30 listopada 2017 r.

5.Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową.

6. Prace muszą być opatrzone metryczką, zawierającą dane autora: imię, nazwisko i klasę.