PRZEWODNICZĄCY:

 

Łukasz Cymorek

 

 

ZASTĘPCA:

 

Piotr Gwizdoń

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY POSZCZEGÓLNYCH SESJI:

 

wolontariat - Julia Chruścicka

sekcja kulturalno - oświatowa - Patrycja Pagieła

sekcja dekoracyjna - Kornelia Ludwiczak

sekcja dziennikarska - Kamil Kowalski