Oświadczenie i wytyczne

2020-05-22

Sznowni Rodzice!

 

Informujemy, że w związku z planowanymi konsultacjami, wszyscy uczniowie, którzy zadeklarowali chęć uczstnictwa w tych zajęciach, mają obowiązek dostarczenia od Państwa poniższego oświadczenia w pierwszym dniu zajęć.

Prosimy również o zapoznanie się z wytycznymi GIS, MZ i MEN.

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w związku z uczęszczaniem dziecka do szkoły w czasie epidemi COVID - 19

 

Wytyczne