REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2023/2024

2023-02-08

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu informuje, że rozpoczęcie procedury rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Marka na rok szkolny 2023/2024 nastąpi w dniach:

 

od 13.03.2023r od godz. 8.00

do 24.03.2023r do godz. 15.00

 

W celu rejestracji należy w przeglądarkę wpisać adres: www.gminaskoczow.podstawowe.vnabor.pl

Na w/w stronie, po zalogowaniu się, będziecie Państwo mogli wypełnić elektroniczny wniosek przyjęcia dziecka do naszej szkoły.

Jeśli Państwo posiadają adres e-mailowy, prosimy o wpisanie go we wniosku ze względu na możliwość przesyłania powiadomień z platformy naboru, co ułatwi kontakt z Państwem.

Wypełniony wniosek należy wysłać w wersji elektronicznej, następnie wydrukować, dołączyć załączniki (jeśli takie są) i złożyć go w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Zamek 8 w Pogórzu w nieprzekraczalnym terminie do 24.03.2023r. do godz. 15.00.

W przypadku gdyby Państwo nie mieli możliwości wydrukowania wniosku można zrobić to za pośrednictwem szkoły.

Wniosek można złożyć elektronicznie podpisując go profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. W tym wypadku nie ma potrzeby składania wydrukowanego wniosku w sekretariacie szkoły. Analogicznie  postępujemy w przypadku potwierdzenia woli.

Uwaga! Papierową wersję wniosku składamy wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.