Zachęcamy do możliwie jak najlepszego wykorzystania okoliczności, w jakich został przerwany proces naucznia. Nie jest to czas całkowicie wolny od obowiązków szkolnych, dlatego uczniowie powinni indywidualnie pracować w domu poprzez wykonywanie zadań przekazanych przez nauczycieli oraz korzystanie z różnych stron edukacyjnych.