Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas V-VIII do wzięcia udziału  w konkursie na napisanie recenzji  dowolnej książki z naszej biblioteki pt. ,,PODZIEL SIĘ SWOJĄ RECENZJĄ”.

1. CELE KONKURSU:

  • Popularyzowanie twórczości literackiej, rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; promowanie bibliotecznych zbiorów.
  • Pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej dzieci i młodzieży szkolnej; przekonywanie siebie nawzajem do czytania.
  • Kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim.

2. Konkurs adresowany jest do zainteresowanych uczniów klas V - VIII w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas V - VI i uczniowie klas VII - VIII.

3. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie na komputerze (Word, czcionka 12 Times New Roman) lub odręcznie  recenzji, czyli omówienia wraz z oceną przeczytanej  książki
 z naszej biblioteki szkolnej, według wzoru:

  • Podaj tytuł oraz imię i nazwisko autorki/autora książki, ewentualnie imię i nazwisko jej tłumaczki/tłumacza, ilustratorki/ilustratora.
  • Krótko napisz, o czym opowiada, jakie porusza problemy. Oceń wybrane elementy książki, ewentualnie przytocz fragmenty recenzji prasowych lub z internetu albo odwołaj się do innych dzieł autorki/autora.
  • Napisz, dlaczego opisywana książka ci się podobała lub dlaczego cię rozczarowała.
  • Na koniec napisz, czy polecasz tę książkę do przeczytania, czy odradzasz sięgnięcie po nią. Pamiętaj o poprawnej pisowni i czytelnym, estetycznym zapisaniu swojej pracy.
  • Nie zapomnij podpisać swojej recenzji. Podaj imię, nazwisko, klasę.

4. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo przesłania lub dostarczenia do biblioteki maksymalnie jednej recenzji konkursowej.

5. Prace należy przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy: bibliotekaszkolna.pogorze@interia.pl lub przynieść do biblioteki do 22 grudnia 2021 roku (środa). Komisja, która oceni Wasze prace, zbierze się na początku stycznia 2022 r.

6. Informacje na temat wyników konkursu zostaną umieszczone do dnia 15 stycznia 2022 roku na stronie internetowej szkoły: https://zs5pogorze.ox.pl w zakładce: Biblioteka szkolna oraz wywieszone na gazetce obok biblioteki.

7. Na zwycięzców – autorów najciekawszych recenzji - czekają dyplomy i nagrody książkowe oraz upominki - niespodzianki.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów do udziału w konkursie!