Biblioteka szkolna

zaprasza uczniów klas I – IV SP do wzięcia udziału  w KONKURSIE PLASTYCZNYM
 pt. ,,MOJE SPOTKANIE Z ULUBIONĄ POSTACIĄ LITERACKĄ”

I  CELE KONKURSU

 • Popularyzowanie twórczości literackiej, rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci; promowanie  zbiorów bibliotecznych.
 • Pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej uczniów; przekonywanie siebie nawzajem do czytania.

       ▪      Rozwijanie umiejętności plastycznych poprzez tworzenie różnorodnych prac.

II  UCZESTNICY

Konkurs skierowany jest dla uczniów klas I - IV Szkoły Podstawowej w Pogórzu.  Rozstrzygnięty zostanie z podziałem na dwie grupy wiekowe:

 1. klasy I - II         b)  klasy III – IV.

III   WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Praca plastyczna powinna przedstawiać spotkanie autorki/autora z bohaterką/bohaterem/bohaterami jednej z książek z naszej szkolnej biblioteki.
 2. W konkursie będą oceniane tylko prace indywidualne.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 4. Technika i format :
 1. Technika wykonania, format (wielkość pracy), materiały – dowolne (np. rysunek, wydzieranka, wyklejanka, makieta, kolaż, lapbook, oraca w programie graficznym, np. PowerPoint).
 1. Każda praca powinna być opisana na odwrocie:

- imię i nazwisko autora

- tytuł pracy, klasa, wiek.

IV TERMIN DOSTARCZENIA PRAC

Przygotowane prace proszę dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 31 stycznia 2022 r.  (poniedziałek). Za przebieg konkursu jest odpowiedzialna p. Danuta Oczadły (nauczyciel-bibliotekarz).

V  UWAGI ORGANIZACYJNE

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 7 lutego 2022 r. (poniedziałek).
 2. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
 3. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i wręczenia nagród oraz dyplomów.
 4.  Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a zwycięzcy (laureaci trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnieni) w dwóch kategoriach wiekowych -  dyplomy i nagrody książkowe.   

VI  OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU,  PUBLIKACJA PRAC                                                                                                                                                             

 Informacje na temat wyników konkursu zostaną umieszczone do dnia 10 lutego 2022 roku na stronie internetowej szkoły: https://zs5pogorze.ox.pl w zakładce: Biblioteka szkolna oraz wywieszone na gazetce lub wystawione w bibliotece.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie :)