NAUCZYCIELE UCZĄCY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Kusy Joanna

mgr Krupińska Magdalena

mgr Kowalska Iwona

JĘZYK POLSKI

mgr Gwizdoń Liliana

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Płomieńska-Krzak Natalia

mgr Kocman Monika

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Greń Krystyna

HISTORIA

mgr Frycz Mirosław

WOS

mgr Frycz Mirosław

PLASTYKA

mgr Krupińska Magdalena

MUZYKA

mgr Polczyk Nina

PRZYRODA

mgr Juroszek Natalia
GEOGRAFIA

mgr Juroszek Natalia

BIOLOGIA

mgr Juroszek Natalia

MATEMATYKA

mgr Rosińska Natalia

mgr Kusy Joanna

CHEMIA

mgr Jasińska Agnieszka

FIZYKA

mgr Jasińska Agnieszka

TECHNIKA

mgr Kowalska Iwona

INFORMATYKA

mgr Rosińska Natalia

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Dybczyńska Jadwiga

mgr Frycz Mirosław

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

mgr Frycz Mirosław

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Strach Łukasz

RELIGIA KATOLICKA

mgr Jarząbek Wioletta

mgr Michniok Barbara

RELIGIA EWANGELICKA

mgr Szczypka Renata

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Jarząbek Wioletta

PEDAGOG SZKOLNY / PEDAGOG SPECJALNY

 

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Grelowska Edyta

 

mgr Zagórska Marta

LOGOPEDA

mgr Grelowska Edyta

BIBLIOTEKA SZKOLNA

mgr Cieślar Henryka

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

mgr Jasińska Agnieszka

DORADZTWO ZAWODOWE

mgr Grelowska Edyta