Karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024 prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 6 września 2023r.