INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI
 

NA ROK SZKOLNY 2024/2025


 

 

 

Drodzy Rodzice!

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu informuje, że rozpoczęcie procedury rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Marka na rok szkolny 2024/2025 nastąpi w dniach

 

od 14.03.2024 r. od godz. 8:00

do 25.03.2024 r. do godz. 15:00

 

W celu rejestracji należy w przeglądarkę wpisać adres: www.gminaskoczow.podstawowe.vnabor.pl

 

Na w/w stronie, po zalogowaniu się, będziecie Państwo mogli wypełnić elektroniczny wniosek przyjęcia dziecka do naszej szkoły.

 

Jeśli Państwo posiadają adres e-mailowy, prosimy o wpisanie go we wniosku ze względu na możliwość przesyłania powiadomień z platformy naboru, co ułatwi kontakt z Państwem.

 

Wypełniony wniosek należy wysłać w wersji elektronicznej, następnie wydrukować, dołączyć załączniki (jeśli takie są) i złożyć go w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Zamek 8 w Pogórzu w nieprzekraczalnym terminie do 25.03.2024r. do godz. 15:00.

 

W przypadku gdyby Państwo nie mieli możliwości wydrukowania wniosku można zrobić to za pośrednictwem szkoły.

 

Wniosek można złożyć elektronicznie podpisując go profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. W tym wypadku nie ma potrzeby składania wydrukowanego wniosku w sekretariacie szkoły. Analogicznie  postępujemy w przypadku potwierdzenia woli.

 

Uwaga! Papierową wersję wniosku składamy wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.