Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego:

 

mgr Barbara Michniok