INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI
 

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

 

 

Drodzy Rodzice!

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu informuje, że rozpoczęcie procedury rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 nastąpi w dniach

 

od 01.03.2024 r. od godz. 8:00

do 15.03.2024 r. do godz. 15:00

 

W celu rejestracji należy w przeglądarkę wpisać adres: www.gminaskoczow.przedszkola.vnabor.pl

 

Na w/w stronie, po zalogowaniu się, będziecie Państwo mogli wypełnić elektroniczny wniosek przyjęcia dziecka do naszego przedszkola.

 

Proszę zwrócić uwagę podczas wypełniania wniosku na kolejność preferencji dotyczących wyboru przedszkola. Przedszkole pierwsze na liście będzie deklarowanym przedszkolem, natomiast kolejne dwa przedszkola będą traktowane jako rezerwowe w przypadku, gdy Państwa dziecko nie dostanie się do przedszkola z pierwszego wyboru.

 

UWAGA!

 

Jeśli Państwo posiadają adres e-mailowy, prosimy o wpisanie go we wniosku ze względu na możliwość przesyłania powiadomień z platformy naboru, co ułatwi kontakt z Państwem.

 

Wypełniony wniosek należy wysłać w wersji elektronicznej, następnie wydrukować, dołączyć załączniki i złożyć go w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Zamek 8 w Pogórzu w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2024r. do godz. 15:00.

 

W przypadku gdyby Państwo nie mieli możliwości wydrukowania wniosku można zrobić to za pośrednictwem szkoły.

 

Wniosek można również złożyć elektronicznie podpisując go profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. W tym wypadku nie ma potrzeby składania wydrukowanego wniosku w sekretariacie szkoły. Analogicznie postępujemy w przypadku potwierdzenia woli.

 

Uwaga! Papierową wersję wniosku składamy wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru.

 

 

Rodzice, których dzieci już uczęszczają do przedszkola, poza deklaracją o kontynuacji nie muszą już wypełniać żadnych dokumentów.