Szanowni Rodzice!

 

 

    Rada Rodziców jest jednym z 4 statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski). Podstawowym celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców ogółu uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności szkoły. Wsparcie to jest możliwe przede wszystkim dzięki środkom zgromadzonym przez Radę, a pieniądze te pochodzą w ogromnej większości od Was – Rodziców uczniów naszej szkoły. Środki, którymi dysponujemy to dobrowolne wpłaty od rodziców w kwocie 50 zł na rok. Dzięki tym składkom finansowane są różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne, pomoce dydaktyczne, sprzęt potrzebny szkole, nagrody itp.

 

  Pomagamy też uczniom, których rodzice mają trudną sytuację materialną, aby mogli uczestniczyć w wycieczkach szkolnych oraz innych wydarzeniach. Informujemy, że z tej formy dofinansowania korzystają wszystkie dzieci, bez względu na to, czy rodzice wpłacili pieniądze, czy nie.

 

    Wspomagamy wiele bardzo kosztownych inicjatyw takich jak radiowęzeł szkolny, monitoring czy wyposażenie kuchni szkolnej w potrzebny sprzęt. W tym roku szkolnym zakupiliśmy pierwszą w naszej szkole tablicę interaktywną, która podniesie komfort nauki naszych dzieci. Ponadto zakupiliśmy lektury dla naszej biblioteki, sprzęt sportowy oraz koszulki sportowe, cały rok zaopatrujemy szkołę w cukier i herbatę dla naszych dzieci oraz wiele drobnych, ale jakże ważnych rzeczy. W najbliższej przyszłości planujemy nadal wspierać projekty szkolne oraz propozycje i sugestie nas… rodziców uczniów naszej wspólnoty szkolnej.

 

    Przedstawiając pokrótce nasze działania, zwracamy się z prośbą do wszystkich rodziców, którym umknęła kwestia wpłaty lub też do teraz nie wiedzieli, na co wydawane są ich pieniądze, aby dokonali tej dobrowolnej wpłaty u skarbnika klasowego lub też wychowawcy klasy. Liczymy na zrozumienie z Państwa strony i serdecznie dziękujemy.

 

 

Rada Rodziców