Jan Marek (1931-2001) patron szkoły w Pogórzu. 

 

Działacz sportowy, zapalony narciarz, biegacz, regionalista, wielki przyjaciel młodzieży. Był człowiekiem oddanym idei sportu, zaangażowany w propagowanie aktywności sportowej przez osobisty przykład oraz działalność na rzecz zdrowego trybu życia.  Jan Marek to współzałożyciel przed 50 - laty klubu sportowego "LKS Pogórze". Na przestrzeni całego półwiecza był jego czynnym zawodnikiem, działaczem, trenerem, opiekunem - duszą wszystkich miłośników sportu. Był pomysłodawcą i twórcą "Crossu Świętojańskiego", którego charakter, na przestrzeni  lat przerodził się z imprezy ogólnokrajowej w międzynarodową. Jan Marek był człowiekiem pracowitym, ofiarnym, koleżeńskim i pełnym pogody ducha o społecznikowskiej pasji. Człowiekiem, dla którego biegi latem, a szczególnie na nartach zimą, były treścią i sposobem na życie. Upór " Jaśka" z Pogórza oraz ogromna pracowitość pozwoliła, iż stał się legendą skoczowskiego sportu. W szkole znajduje się izba poświęcona pamięci Jana Marka. Znajdują się w niej pamiątki po patronie stare zdjęcia, dokumenty oraz trofea sportowe zdobyte w narciarstwie i lekkoatletyce.

 

Święto Patrona Szkoły 2014