SKŁAD RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

ZARZĄD: Przewodniczący: Dariusz Kupka
  Zastępca Przewodniczącego: Marcin Broda
  Skarbnik: Iwona Chromik
  Sekretarz: Anna Cieślar

 

 

 
KOMISJA REWIZYJNA: Przewodniczący: Krzysztof Czupryński
  Członkowie: Sylwia Majewska
                      Arlena Sztwiorok

 

 

 
CZŁONKOWIE: Jarosław Obracaj
  Gizela Urbaniak
  Anna Moskała
  Krzysztof Pietruszek
  Bożena Kuczera
  Anna Cieślar
  Brygida Niedzielska
  Patrycja Olszowska