Zapisy na obiady

2020-05-27

ZAPISY NA OBIADY
na rok szkolny 2020/2021

 

 

Szanowni Rodzice

 
W związku z zawieszeniem nauczania stacjonarnego i utrudnionego kontaktu z Państwem w sprawie zapisów dzieci na obiady na nowy rok szkolny, poniżej została udostępniona umowa za żywienie na nowy rok szkolny 2020/2021.

 

Umowa

 


Bardzo proszę o wydrukowanie, wypełnienie treści i dostarczenie do szkoły do dnia 20.06.2020 roku.
 


Umowę w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie proszę dostarczyć do szkoły (nie opisujemy koperty).
Przed sekretariatem szkoły zostało udostępnione pudełko
(z napisem UMOWY OBIADY), do którego należy bezpośrednio
włożyć kopertę z umową.
 

 


Umowy można dostarczać w godz. 8:00 – 15:30. Proszę o wchodzenie wejściem głównym (z przodu budynku) i skorzystanie z dzwonka.

 

Regulamin stołówki szkolnej