WYTYCZNE DLA UCZNIÓW DOT. EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

2021-05-11

 

 

W załączniku poniżej zamieszczony został plik

 

z wytycznymi dla uczniów

 

dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.