REKRUTACJA DO PIERWSZEJ KLASY

2021-03-09

 

Drodzy Rodzice!

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu informuje, że rozpoczęcie procedury rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Marka na rok szkolny 2021/2022 nastąpi w dniach

 

od 06.04.2021r. od godz. 8:00

do 20.04.2021r. do godz. 15:00

 

W celu rejestracji należy w przeglądarkę wpisać adres:

www.gminaskoczow.podstawowe.vnabor.pl

 

Na w/w stronie, po zalogowaniu się, będziecie Państwo mogli wypełnić elektroniczny wniosek przyjęcia dziecka do naszej szkoły.

 

Jeśli Państwo posiadają adres e-mailowy, prosimy o wpisanie go we wniosku ze względu na możliwość przesyłania powiadomień z platformy naboru, co ułatwi kontakt z Państwem.

 

 

 

Wypełniony wniosek należy wysłać w wersji elektronicznej, następnie wydrukować, dołączyć załączniki (jeśli takie są) i złożyć go w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Zamek 8 w Pogórzu w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2021r. do godz. 15.00.

 

W przypadku gdyby Państwo nie mieli możliwości wydrukowania wniosku można zrobić to za pośrednictwem szkoły.

 

Od tego roku wniosek można złożyć elektronicznie podpisując go profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. W tym wypadku nie ma potrzeby składania wydrukowanego wniosku w sekretariacie szkoły. Analogicznie  postępujemy w przypadku potwierdzenia woli.

 

Uwaga! Papierową wersję wniosku składamy wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.