PROGRAM "BEZPIECZNA +"

2017-10-03

 

 

W ramach realizacji zadań z programu „Bezpieczna +”, klasy gimnazjalne i klasa VII uczestniczyły w zajęciach warsztatowych pt. „Bez agresji i wykluczenia - moja klasa, moje miejsce - integracja, nauka współpracy”.

 

Zajęcia poprowadził pan Piotr Pietrusza – psycholog, trener umiejętności społecznych, psychoterapeuta, realizator programów dla młodzieży. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na problem wykluczenia społecznego. Podczas „burzy mózgów” uczniowie wypracowali wspólnie z trenerem definicję wykluczenia społecznego, ilustrując skojarzenia z terminem „wykluczenie” przykładami z życia, literatury czy filmu. Pojawiło się bardzo wiele aspektów wykluczenia, młodzież zauważyła dynamikę tego zjawiska we współczesnym świecie. W szkolnym programie wychowawczo - profilaktycznym nigdy nie zabrakło miejsca na naukę umiejętności społecznych, takich jak: asertywność, współpraca w grupie, akceptacja, tolerancja, a środowisko klasowe i szkolne to przestrzeń, gdzie na co dzień te umiejętności są niezbędne. Warto podkreślić, że nasi uczniowie dostrzegają związek własnych relacji z rówieśnikami z atmosferą panującą w klasie i szkole, doceniają wartość koleżeństwa oraz przyjaźni. W zabawach zainicjowanych przez psychologa uczestnicy warsztatów mieli okazję sprawdzić, jak wiele podobieństw, np.: w wyglądzie zewnętrznym, przeżyciach osobistych, zainteresowaniach, można odnaleźć w grupie. Wniosek nasuwa się sam: dostrzegajmy częściej to, co nas łączy, zamiast podkreślania różnic, braków lub niedostatków u innych.

 

M. J-O