PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

2020-03-26

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne

przygotowują materiały do PRZEPROWADZENIA PRÓBNEGO EGZAMINU


ÓSMOKLASISTY z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych

nowożytnych. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką


próbę OD 30 MARCA DO 1 KWIETNIA BR.

 Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną


zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych


komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:


    * 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 - język polski;


    * 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 - matematyka;


    * 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 - języki obce nowożytne.

 


Proszę Państwa o zapoznanie się z komunikatem MEN i CKE, który


przekazujemy w załączeniu, a także poinformowanie nauczycieli,


uczniów klas VIII i ich rodziców o przygotowaniach do próbnego


egzaminu. W komunikacie znajdą Państwo m.in. wskazówki, jak w


warunkach kształcenia na odległość można przeprowadzić egzamin i


przekazać nauczycielom zadania do oceny. Zasady oceniania CKE przekaże


dyrektorom w późniejszym terminie.


Mam nadzieję, że w próbnym egzaminie ósmoklasisty weźmie udział


jak najwięcej uczniów.

 Z wyrazami szacunku


Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej