PODZIĘKOWANIA ZA ZBIÓRKĘ DARÓW DLA DOMU DZIECKA W MIĘDZYŚWIECIU

2016-12-16

 

Kochani uczniowie, rodzice i nauczyciele!

 

Samorząd Uczniowski pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy tak licznie włączyli się w zbiórkę darów dla Domu Dziecka. Dziękujemy za wrażliwość, chęć niesienia pomocy i zaangażowanie. Udało się zgromadzić sporą ilość artykułów szkolnych, środków czystości, gier, zabawek i innych bardzo cennych pomocy, tj. pistolety na gorący klej czy laminarka na zajęcia terapeutyczne. Wraz z panią dyrektor Joanną Kusy oraz uczennicami klasy III gimnazjum przekazaliśmy wszystkie zebrane rzeczy na ręce koordynatora Domu Dziecka w Międzyświeciu p. Jarosława Świcia, który oprowadził nas po ośrodku. Zostaliśmy bardzo ciepło i serdecznie przyjęci. Mamy nadzieję, że podobne inicjatywy na stałe wpiszą się w tradycję naszej szkoły.

 

Dominika Szklorz