OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W NASZEJ SZKOLE

2016-10-19

 

„Od marzenia do sukcesu” - planowanie rozwoju i kariery zawodowej

 

Informacją o trwającym Ogólnopolskim Tygodniu Kariery (17 - 23.10.) zainaugurowaliśmy szkolne działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego adresowane do uczniów. Szkolny kącik zawodoznawczy to miejsce, w którym są gromadzone i udostępniane materiały i informacje o zawodach, możliwościach kształcenia i zatrudnienia.

 

 

 

Planujemy następujące działania w zakresie doradztwa:

 

1) Diagnoza zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole.

2) Zajęcia warsztatowe służące uświadomieniu uczniów o konieczności planowania rozwoju i kariery zawodowej.

3) Zajęcia służące samopoznaniu i określeniu predyspozycji wyznaczających rozwój i karierę zawodową.

4) Gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej (o zawodach, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia).

5) Zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania.

6) Udział w targach edukacyjnych i dniach otwartych szkół ponadgimnazjalnych.

7) Indywidualne rozmowy i zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

8) Wycieczki zawodoznawcze.

 

 

Działania te oraz inne inicjowane przez uczniów, wg ich potrzeb, stanowią wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

 

 

M. Jarmolińska - Oleksy