mLegitymacja szkolna

2021-08-26

 

Miło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Już teraz na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia, szkoła może wydać elektroniczną wersję tradycyjnej, papierowej legitymacji.

 

 

Co to takiego mLegitymacja?

 

mLegitymacja szkolna to bezpieczne narzędzie, dzięki któremu  uczniowie potwierdzą przysługujące im uprawnienia za pomocą telefonu komórkowego.

 

To dokładnie to samo, co „zwykła” legitymacja szkolna, ale w telefonie. Wszystko dzięki aplikacji mObywatel, którą trzeba będzie ściągnąć na telefon. mLegitymacje będą dostępne dla telefonów z systemem Android (wersja 6.0 lub nowsza) i iSO (wersja 10.3 lub nowsza). Mobilna wersja legitymacji szkolnej będzie uzupełnieniem jej standardowych form – papierowej lub plastikowej karty.

 

 

Czym dokładnie jest mLegitymacja?

 

mLegitymacja to część aplikacji mObywatel.
 

Co z niej wyczytamy?
 

Przede wszystkim wiek ucznia, informację o tym, czy legitymacja jest ważna, a ponadto dane, które można znaleźć na tradycyjnych legitymacjach:
 

 • imię i nazwisko ucznia;
 • numer legitymacji;
 • datę wydania;
 • termin ważności;
 • status użytkownika (uczeń);
 • datę urodzenia;
 • PESEL;
 • adres zamieszkania;
 • nazwę i adres szkoły.
   

Z mobilnej wersji legitymacji będzie można korzystać w tych samych sytuacjach, co w przypadku „tradycyjnych” dokumentów. Za pomocą mLegitymacji potwierdzimy status ucznia podczas kontroli biletów. Będzie ona również podstawą do otrzymania przysługujących zniżek.

 

 

Jak to działa?

 

mLegitymacje szkolne wydawane będą uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno szkół publicznych, jak niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
 

„Mobilna” legitymacja będzie mogła być wydana uczniowi, któremu uprzednio wydano legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną. Okres ważności mLegitymacji będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji (przedłużenie ważności wspomnianych legitymacji wymagało będzie ponownego wydania mLegitymacji).
 

mLegitymacja będzie unieważniana przez szkołę w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja.

 

 

Co należy zrobić?
 

 1. Pobrać wniosek, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu uczniów. Wniosek dostępny również w sekretariacie szkoły.
 2. Dodać bądź zaktualizować (jeśli nie zrobiono tego wcześniej) zdjęcie, za pomocą dziennika elektronicznego w programie Vulcan do profilu ucznia (zdjęcie w postaci cyfrowej o rozdzielczości 354 × 496 lub jej wielokrotności w formacie JPG lub JPEG nie większe niż 5 MB).
 3. Oczekiwać w dzienniku elektronicznym informacji o odbiorze kodu QR i kodu aktywacyjnego do aplikacji mObywatel (osobisty odbiór rodzica w sekretariacie uczniów).
 4. Zainstalować aplikacje mObywatel ze sklepu Google Play lub Apps Store. W usłudze mLegitymacja szkolna zeskanować otrzymany kod QR lub wpisać kod aktywacyjny mLegitymacji.
 5. Aby anulować (utrata telefonu, niepoprawnego działania, utrata tożsamości, rezygnacja z usług) mLegitymację należy jak najszybciej poinformować o tym fakcie sekretariat szkoły.
 6.  

Uczeń sprawdza ważność certyfikatu za pomocą aplikacji mWeryfikator (instalacja aplikacji nie wymaga posiadania Profilu Zaufanego). Aby przekazać dane osobie weryfikującej należy wykonać następujące czynności:

 

 1. Wybranie funkcji „Przekaż” na dolnej belce menu.
 2. Pokazanie do zeskanowania kodu QR.
 3. Akceptacja zakresu przekazywanych danych użytkownikowi mWeryfikatora.
 4. Użytkownik mWeryfikatora zobaczy na swoim urządzeniu dane Ucznia — imiona i nazwisko oraz zdjęcie w niskiej rozdzielczości, a także datę weryfikacji (weryfikacja integralności i pochodzenia danych). Może też sprawdzić ważność certyfikatu online (z połączeniem internetowym).