BIEG PO ZDROWIE

2018-01-12

 

BIEG PO ZDROWIE –

 

To nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.

 

Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze.

 

Okres krytyczny dla podejmowania zachowań ryzykownych, takich jak pierwsze kontakty z paleniem tytoniu przypada na przedział wiekowy 9 - 10 lat. Podejmowanie prób palenia wzrasta z wiekiem, szczególnie pomiędzy 11 a 13 rokiem życia. Dlatego grupa, do której skierowany jest program, to dzieci w klasie IV szkoły podstawowej.

 

Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Podczas cyklu zajęć dzieci będą:

 

­- dyskutować

- wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje

- liczyć koszty palenia papierosów

- pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy papierosów

 

Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

 

Do programu przygotowano atrakcyjne, ilustrowane materiały: zeszyt ćwiczeń dla uczniów, plakaty, ulotkę informacyjną dla rodziców, filmy edukacyjne.

 

 

 

Patronat honorowy programu:

Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Rzecznik Praw Dziecka

 

 

 

76% osób dorosłych w Polsce, czyli ponad 24 miliony Polaków nie pali!!!