AKCJA "BEZPIECZNA SZKOŁA"

2016-11-07

 

„Bądź widoczny, bądź bezpieczny” -  pod takim hasłem odbyła się w miniony piątek 4 listopada w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pogórzu akcja propagująca bezpieczeństwo na drodze pod patronatem Rady Sołeckiej w Pogórzu, Komendy Powiatowej w Cieszynie oraz przy zaangażowaniu uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Podczas spotkania policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Cieszynie przeprowadzili lekcję o bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Pan Grzegorz Hanzel – przedstawiciel cieszyńskiej drogówki podkreślał przede wszystkim, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych po zmroku. Panowie policjanci przypomnieli, że według przepisów piesi i rowerzyści zobowiązani są do noszenia „odblasków” w miejscach nieoświetlonych, np. poza terenem zabudowanym. Uświadomili młodszym i starszym, że za brak elementów odblaskowych możemy zapłacić mandat i, co najistotniejsze, narażamy swoje życie i zdrowie. Ciekawy pokaz pierwszej pomocy przeprowadził także p. Daniel Piecha z Państwowej Straży Pożarnej w Skoczowie. W akcję zaanagażowali się przede wszystkim wszyscy uczniowie naszej szkoły. Uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście mogli obejrzeć niezwykły odblaskowy pokaz mody, który miał zachęcić młodzież do noszenia elementów odblaskowych jako stałego elementu ubioru. Młodsze dzieci śpiewały piosenki oraz przedstawiły ciekawe scenki sytuacyjne związane z bezpieczeństwem na drodze. Niezwykle ciekawym eksperymentem okazały się tzw. alkogogle przywiezione przez p. Roberta Sochę – Komendanta Straży Miejskiej w Skoczowie. Okulary te umożliwiają trzeźwej osobie widzenie świata oczami kogoś po spożyciu środków odurzających. Dzięki temu urządzeniu jeden z uczniów naszej szkoły mógł w atmosferze świetnej zabawy uświadomić sobie, jakim zagrożeniem jest jazda na tzw. „podwójnym gazie”. Największą atrakcją okazał się jednak policyjny pies Sznupek, w którego wcielił się jeden z uczniów naszej szkoły. Na zakończenie Sznupek rozdał każdemu uczniowi element odblaskowy ufundowany przez Radę Sołecką. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: p. Rafał Domagała, a także przedstawiciele miejscowych władz: dyrektor MZO p. Krzysztof Kusiński, p. sekretarz Beata Macura. Z akcji mogli skorzystać także wszyscy mieszkańcy Pogórza. Szczególne podziękowania składamy na ręce p. Mariusza Rodenki – sołtysa Pogórza oraz przedstawiciela Rady Sołeckiej Ireneusza Korzonka za podjęcie tak ważnej dla życia i zdrowia inicjatywy, która uświadamia nam wszystkim, jak istotne jest dbanie o bezpieczeństwo na drodze.

 

Dominika Szklorz