TEMATYKA ZAJĘĆ Z HISTORII


30 marca – 3 kwietnia


KLASA VIII

 

 

Lekcja „PRL w latach 1956 – 1970 ”

 


• obejrzyj film:   https://www.youtube.com/watch?v=fucRmcwNGIc


• obejrzyj film:   https://www.youtube.com/watch?v=XugBBExUaaE


• zapoznaj się z tekstem podręcznika


• wykonaj pisemnie polecenia:


1. Wyjaśnij, na czym polegała tak zwana „mała stabilizacja” w okresie rządów Gomułki?


2. Odpowiedz na pytania do tekstu źródłowego (podręcznik str. 191)


3. Wymień przyczyny oraz skutki wydarzeń grudniowych 1970 roku.

 

 


Zadań nie wykonuj w zeszycie.


Odpowiedzi zapisz w pliku word na swoim komputerze, we wskazanym czasie wyślesz je nauczycielowi (zostaną ocenione).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TEMATYKA ZAJĘĆ Z HISTORII DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI                W DOMU KLASA VIII

 

 

 

Lekcja 3

 

„Powojenna odbudowa”


• obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=nDe7WM26CN4


• zapoznaj się z tekstem podręcznika


• dokonaj analizy tekstu źródłowego (s.173) i odpowiedz na pytania


• wykonaj pisemnie zadania podsumowujące lekcję – 1,2,3/ s.175

 

 


Lekcja 4

 

„Polska w czasach stalinizmu”


• obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=hPmXwtvMhjc


• zapoznaj się z tekstem podręcznika


• zapoznaj się z infografiką (s. 180) i odpowiedz na pytania


• dokonaj analizy tekstu źródłowego (s.179) i odpowiedz na pytania


• wykonaj pisemnie zadania podsumowujące lekcję – 1,2,3/ s.181

 

 


Lekcja 5

 

„Polski Październik”


• obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=9-8E6jsGJww


• zapoznaj się z tekstem podręcznika


• dokonaj analizy tekstu źródłowego (s.184) i odpowiedz na pytania


• wykonaj pisemnie zadania podsumowujące lekcję – 1,2,3/ s.186