TEMATYKA ZAJĘĆ Z HISTORII


30 marca – 3 kwietnia


KLASA VII

 

 


Lekcja „Świat po pierwszej wojnie światowej”

 


• obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=NStJbTYpoWk


• obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=l6MjVjqL1po


• zapoznaj się z tekstem podręcznika


• wykonaj pisemnie polecenia:


1. Jakie decyzje wobec Niemiec zapisano w Traktacie Wersalskim?


2. Jakie kraje odzyskały niepodległość lub powstały po I wojnie światowej?


3. Wymień przyczyny „czarnego czwartku” – załamania cen akcji na giełdzie
w Nowym Yorku.


4. Przedstaw skutki wielkiego kryzysu gospodarczego w USA i na świecie

 


Zadań nie wykonuj w zeszycie.


Odpowiedzi zapisz w pliku word na swoim komputerze, we wskazanym czasie wyślesz je nauczycielowi (zostaną ocenione).

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEMATYKA ZAJĘĆ Z HISTORII DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI W DOMU  KLASA VII

 


Lekcja 3     

    

„I wojna światowa na ziemiach polskich”

 


• obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=jBbr_SWC5Lk


• zapoznaj się z tekstem podręcznika


• zapoznaj się z mapą (s. 171) i odpowiedz na pytania


• dokonaj analizy tekstu źródłowego (s.172) i odpowiedz na pytania


• wykonaj pisemnie zadania podsumowujące lekcję – 1,2,3/ s.174

 


Lekcja 4

 

„Rewolucje w Rosji”

 


• obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=stxhtIJbgR0


• zapoznaj się z tekstem podręcznika


• dokonaj analizy tekstu źródłowego (s.177) i odpowiedz na pytania


• zapoznaj się z mapą (s. 178) i odpowiedz na pytania


• wykonaj pisemnie zadania podsumowujące lekcję – 1,2,3/ s.179

 


Lekcja 5

 

„Sprawa polska podczas I wojny światowej”

 


• obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=kMGDOaAs4Lw


• zapoznaj się z tekstem podręcznika


• dokonaj analizy tekstu źródłowego (s.181) i odpowiedz na pytania


• dokonaj analizy tekstu źródłowego (s.182) i odpowiedz na pytania


• wykonaj pisemnie zadania podsumowujące lekcję – 1,2,/ s.183