TEMATYKA ZAJĘĆ Z HISTORII


30 marca – 3 kwietnia


KLASA VI

 

 

Lekcja „Pierwszy rozbiór Polski”

 


• obejrzyj film:     https://www.youtube.com/watch?v=5biNN8yJBBo


• zapoznaj się z tekstem podręcznika


• wykonaj pisemnie polecenia:


1. Jakie zasady ustrojowe Rzeczypospolitej włączono do tak zwanych praw kardynalnych?


2. Z jakich powodów szlachta zawiązała konfederację barską?


3. Jakie decyzje podjął sejm rozbiorowy?


4. Odpowiedz na pytania związane z mapą (podręcznik str. 160)

 

 


Zadań nie wykonuj w zeszycie.


Odpowiedzi zapisz w pliku word na swoim komputerze, we wskazanym czasie wyślesz je nauczycielowi (zostaną ocenione).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEMATYKA ZAJĘĆ Z HISTORII DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI W DOMU KLASA VI

 

 


Lekcja 1

 

 

„Od absolutyzmu do republiki – utrwalenie wiadomości”

 


• uzupełnij zeszyt (lekcje z rozdziału IV, karty pracy, zadania)


• wykonaj zadane pisemne ćwiczenia powtórzeniowe


• powtórz wiadomości z rozdziału, przygotuj się do sprawdzianu
(po powrocie do szkoły)

 

 

 

Lekcja 2

 

 

„Rzeczpospolita pod rządami Wettinów”

 


• obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=pf-9vpQyxic


• zapoznaj się z tekstem podręcznika


• zapoznaj się z mapą (s.153) i odpowiedz na pytania


• obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=EWglsemheoI


• wykonaj pisemnie zadania podsumowujące lekcję – 1,2,3,/ s.157