TEMATYKA ZAJĘĆ Z HISTORII


30 marca – 3 kwietnia


KLASA V

 

 

Lekcja „Mieszko I i początki Polski”

 


• obejrzyj film:   

https://epodreczniki.pl/a/mieszko-i---poczatki-panstwa-polskiego/DsBuZoaw7


• obejrzyj film:   

https://www.youtube.com/watch?v=ToaRumKe_0A


• obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=-PHjsA5vGC8&list=PLpQ2xkfmkvp0j0mFkiqo86LvSRqSyL8dk&index=1


• obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=xjpfWnEjPbk&list=PLpQ2xkfmkvp0j0mFkiqo86LvSRqSyL8dk&index=2

 

 


• wykonaj pisemnie zadania:


1. Wytłumacz, dlaczego Mieszko I zdecydował się przyjąć chrzest


2. Jakie korzyści przyniosło Polsce przyjęcie chrztu? (wymień jak najwięcej)


3. Wymień legendy dotyczące początków państwa polskiego (na podstawie filmu)


4. Odpowiedz na pytania dotyczące mapy (podręcznik str. 168)

 


 

Zadań nie wykonuj w zeszycie.


Odpowiedzi zapisz w pliku word na swoim komputerze, we wskazanym czasie wyślesz je nauczycielowi (zostaną ocenione).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEMATYKA ZAJĘĆ Z HISTORII DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI W DOMU KLASA V

 

 

Lekcja 4

 

„Kościół w średniowieczu”

 


• obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=xiUjmuTcu24


• zapoznaj się z tekstem podręcznika – film https://www.youtube.com/watch?v=SN5a3TGK0Hw


• dokonaj analizy tekstu źródłowego (s.149) i odpowiedz na pytania


• wykonaj pisemnie zadania podsumowujące lekcję – 1,2,3,4/ s.152

 

 


Lekcja 5

 

„Sztuka średniowiecza”

 


• obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=XM0MHgaAojo


• zapoznaj się z tekstem podręcznika


• zapoznaj się z infografiką (s.154 – 155) i odpowiedz na pytania


• obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=3CPW-gqb-4o


• wykonaj pisemnie zadania podsumowujące lekcję – 1,3/ s.157